Gizlilik Politikası

Geçerlilik Tarihi: 1 Temmuz 2015

İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), RealityMine Limited’ın (“RealityMine”) gizliliğinizi korumaya yönelik taahhüdünü açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası mobil cihazlarına küçük bir yazılım uygulamasının (“Uygulama”) indirilmesi ve yüklenmesini içeren araştırma programlarımıza (“Program”) katılmayı kabul eden bütün RealityMine üyeleri veya diğer üçüncü taraf kaynaklarından yönlendirilen muhatapları için geçerlidir. İşbu Gizlilik Politikası kapsamında, Uygulama terimi RealityMine tarafından yaratılmış ve hepsi işbu Gizlilik Politikasının şartlarıyla bağlı olan herhangi bir yazılım uygulamasına atıfta bulunmak için kullanılabilir.

Bilgilerin Toplanması
Aşağıda açıklandığı şekilde, sizden hem kişiyi tanımlayıcı olmayan hem de kişiyi tanımlayıcı bilgiler toplayabiliriz.

Uygulama günlük ve anket verileri yanı sıra, ‘clickstream verileri’ (tıklama davranışına dair veriler) de toplamaktadır. Tıklama davranışına dair veriler, İnternette gezindiğinizde ve değişik siteler, hizmetler ve cihaz fonksiyonları ile etkileşime girdiğinizde siz ve cihazınız tarafından üretilen bilgilerdir.

Bu hizmet kapsamında, cihazınıza “Meter” yazılımı yüklenecektir (bu yazılım, cihazınıza yüklenerek yukarıda belirtilen verileri toplar) ve/veya “VPN” kurulacaktır (Veri toplamamızı sağlayabilmek için cihazınız tarafından ve cihazınız için üretilen bütün İnternet verilerini yönlendirmek amacıyla cihazınıza kurulan bir profil).

İşbu Gizlilik Politikasının hükümlerine tabi olmak kaydıyla, RealityMine Uygulama’dan herhangi ve bütün veriyi toplayıp, işeyecektir ve kişisel veriyi işlemeye devam ederek, ilgili veriyi – kısmen veya tamamen – müşterilerimize veya diğer üçüncü taraflara aktaracaktır. Bu Verinin Meter veya VPN aracılığı ile toplandığına bakılmaksızın, biz verilerinizi sadece işbu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde kullanacağız.

Daha detaylı olarak, Uygulama aşağıdaki bilgileri toplayacaktır:

1.Günlük ve anket soruları: Bunlar sizden son 30 dakikalık süre içerisinde yaptıklarınıza dair bazı soruları cevaplamanızı istemeyi kapsamaktadır. Sorular aşağıdaki konuları kapsayabilir:

• Konumunuz (örneğin; eviniz veya işyeriniz)
• Seyahatteyseniz, seyahat nedeniniz ve ulaşım şekliniz
• Kiminle beraber olduğunuz (örneğin; eşiniz veya iş arkadaşlarınız)
• Hangi genel iletişim ortamını kullanıyor olduğunuz (örneğin; televizyon, radyo, İnternet veya basılı yayınlar).
• Hangi tür program veya içerik kullanıyor olduğunuz (örneğin spor kanalları, haber kanalları veya moda dergileri).
• İnternette ne yapıyor olduğunuz (örneğin; e-posta, araştırma veya video izleme)
• Nasıl iletişimde bulunduğunuz (örneğin; yüz yüze konuşma, SMS mesajlaşma, e-posta gönderme veya arama).
• Nasıl hissettiğiniz (örneğin; iyi veya rahatlamış bir ruh hali).

2. Çevrimiçi tarama: Haber siteleri/uygulamaları veya sosyal iletişim ağları da dâhil olmak üzere ziyaret ettiğiniz siteleri ve kullandığınız uygulamaları ve bunlarla etkileşimizini kapsamaktadır.

3. Çevrimiçi aktiviteler: Girmiş olduğunuz arama terimlerini ve bu aramaların sonuçlarını, izlediğiniz videoları, İnternet üzerinden satın aldığınız ürünleri, formlara girdiğiniz bilgileri, indirdiğiniz veya yüklediğiniz materyalleri, gördüğünüz reklamları, ziyaret ettiğiniz veya etkileşime girdiğiniz site veya uygulamalardaki bilgi ve içeriği kapsamakta olup, kişisel, finansal veya sağlık bilgilerini de (aşağıdaki “Şahsi ve Hassas Bilgilerin Korunması” başlıklı bölümdeki süreçlere tabi olmak şartıyla) kapsayabilecektir.

4. Sistem bilgisi: Cihazın IP adresi ve telefon numarası, Uygulamanın nasıl işlediği ve hangi diğer uygulamaların yüklenmiş veya çalışıyor olduğu dâhil olmak üzere cihaz ve kullandığınız web tarayıcısı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Uygulamanın nasıl işlediğine dair bilgiler, kalite kontrol amacıyla kullanılmayacaktır.

5. Mobil Kullanım Bilgisi: Herhangi bir Uygulamamızı indirip, yüklemiş olmanız durumunda toplayabileceğimiz, mobil cihazınızı kullanımınıza dair bilgileri kapsar. Bu bilgilerin “arka planda” toplandığına ve bize iletildiğine ve sizden ek bir aktivasyon gerektirmediğine lütfen dikkat ediniz. Biz bunu “pasif izleme” olarak adlandırmaktayız. Bu aşağıdaki bilgi türlerini kapsayabilir:

• İnternette gezinme alışkanlığınıza dair bilgi – mobil cihazınızda ne kadar zaman İnternette gezindiğiniz, ziyaret ettiğiniz siteler, kullandığınız uygulamalar ve yaptığınız herhangi bir aramada kullandığınız terimler.
• Kullandığınız uygulama ve özellikler, bunları ne zaman indirmiş olduğunuz, ne kadar sıklıkta kullandığınız ve ne kadar süreliğine kullandığınız dâhil olmak üzere, mobil cihazınızda diğer uygulama ve özellikleri kullanımınız (örneğin, her ne kadar herhangi bir fotoğraf toplamasak da, kamera) ile ilgili bilgiler.
• Randevu adı ve süresi de dâhil olmak üzere, mobil cihazınızın takviminde kayıtlı randevu bilgileriniz.
• Konumunuz (lütfen aşağıdaki bölüme bakınız).
• Mobil cihazınız ile yaptığınız veya size yapılan aramaların zamanı ve süresi ile ilgili bilgiler. Aramalarınızın içeriğini toplamamaktayız veya kaydetmemekteyiz.
• Mesaj, SMS veya MMS gönderdiğiniz zamanlar ile ilgili bilgiler. Telefonunuzun kullandığı işletim sistemi üzerinden gönderilen SMS mesajlarının veya MMS mesajlarının içeriğini toplamamaktayız veya kaydetmemekteyiz.
• Cihazınız tarafından e-postaların gönderildiği ve alındığı zamanlar ile ilgili bilgiler.
• Arama yapmanız, e-posta göndermeniz, SMS veya MMS göndermeniz fark etmeksizin, RealityMine sistemleri gönderdiğiniz kişilerin numaralarını ve e-posta adreslerini “karıştırmaktadır”, bu işlem sayesinde aradığınız/e-posta attığınız(mesaj attığınız kişilerin telefon numaraları ve e-posta adresleri bizim tarafımızdan tespit edilemeyecektir; ancak ilgili kişilerin hâlihazırda mobil cihazınızın “Kayıtlı Kişiler” bölümünde olup olmadığını tespit edebileceğiz.
• Sahip olduğunuz mobil cihazın türü, ne zaman ve kadar süre ile şarj ettiğiniz, pil durumu, açık veya kapalı durumunda veya bekleme veya “Uçak modunda” olup olmadığı ile ilgili bilgiler.
• Hangi mobil işletmeci şebekesini kullandığınıza, hangi wi-fi ağlarına hangi zamanlarda bağlandığınıza dair bilgiler.
• Mobil cihazınıza indirilmiş olan verilerin büyüklüğüne, veri indirdiğiniz zamanlara ve kullandığınız bağlantı türlerine (wi-fi veya mobil şebeke) dair bilgiler.
• Yukarıdaki bilgileri kullanarak yapabileceğimiz çıkarımlar – örneğin: mobil cihazınızın internet tarayıcısını kullanarak belirli bir bilgi için arama yapmadan hemen önce kullandığınız uygulamalar, belirli bir kontağınızı ne kadar sıklıkta aradığınız, e-posta attığınız veya mesaj attığınız veya cihazınızı şarj etme, çağrı yapma veya uygulama indirme ihtimallerinizin en yüksek olduğu coğrafi konumlar.

6. Konum bilgisi, sizin ve mobil cihazınızın coğrafi konumunu gösteren ve Uygulamanın işlemesi için gerekli olan bilgilerdir. Uygulamayı ilk indirdiğinizde, konum bilgilerinizin bizimle paylaşılmasına onay verip vermediğiniz sorulacaktır. Bu bilgilerin Uygulamanın işlemesi için şart olmadığını ve konum bilgilerinizi toplamamız için özel olarak onay vermeseniz bile Uygulamayı kullanabileceğinizi dikkatinize sunarız. Onay vermeniz durumunda, sizde ek aktivasyon gerektirmeyecek şekilde, bu bilgileri yarı-kesintisiz ve pasif olarak toplamamız için açıkça onay vermektesiniz. Herhangi bir noktada bu pasif konum izlemesini hizmet dışı bırakmak istemeniz durumunda, işletim sisteminize bağlı olarak, konum izlemesini devre dışı bırakarak ya da – işletim sisteminiz tarafından bu şekilde devre dışı bırakılmasına izin verilmiyor ise – aşağıda Uygulumanın Silinmesi bölümünde belirtilmiş olan bütün tanımlanmış adımları takip ederek Uygulamayı silmeniz gerekmektedir.

7. Sizin sağladığınız bilgiler. Bazı durumlarda bize video, ses veya görsel içerik göndermenizi isteyebiliriz. Bu içerik, kişiliğinizi teşhis edebilecek bir görüntü gibi şahsi bilgiler içerebilir.

8. Ses bilgisi. Bazı durumlarda, Uygulama ile ilişkili farklı öğeler aracılığı ile ses bilgileri de toplayabiliriz. Bu öğe mobil cihazınızın mikrofonunu kullanıyor olacaktır ve bize belirli ses işaretlerini tanıyabilmek için kullanabileceğimiz ses imzaları sağlayacaktır. Herhangi bir kaydedilmiş konuşma üzerinde hiçbir surette analiz yapılmayacaktır.

9. Kişisel bilgi. Aşağıdaki bilgiler ya günlük ve anket soruları aracılığı ile doğrudan olarak veya Uygulamanın kendisi aracılığı sizden toplanabilir.

• Irksal veya etnik kökeninize ilişkin bilgiler;
• Siyasi görüşlerinize ilişkin bilgiler;
• Dini inançlarınıza veya diğer benzer inançlarınıza ilişkin bilgiler;
• Sendika üyeliğinize ilişkin bilgiler;
• Fiziksel veya zihinsel sağlığınıza ilişkin bilgiler;
• Cinsel hayatınıza ilişkin bilgiler;
• Sizin tarafınızdan işlenmiş veya işlenmiş olduğu iddia edilen suçlara ilişkin bilgiler;
• Sizin tarafınızdan işlenmiş veya işlenmiş olduğu iddia edilen suçlara dair herhangi bir yasal sürece, bu süreçlerin uygulanması veya bu süreçlere dair herhangi bir mahkeme kararına ilişkin bilgiler.

10. Reşit Olmayanlardan Bilgi Toplanması. Bazı durumlarda, Uygulama ile sunulan bazı anketler 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik olabilir. Bu durumlarda, bu anketler açıkça belirtilecektir ve ilgili kullanıcının ankete katılımından önce velisinden onay alınacaktır. Bu kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarımı ve muhafaza edilmesi, Reşit Olmayanlara Yönelik Gizlilik Politikamızda belirtildiği üzere daha katı kurallara tabi olacaktır.

Yukarıda liste toplanacak olan veriler açısından örnekler içermektedir ve her bir veri öğesinin kapsamlı bir listesi değildir.

Kişisel ve Kişisel Bilgilerin Korunması
Kredi kartı numaraları ve sosyal güvenlik numaraları gibi bu süreçler tarafından tespit edilebilecek bazı kişiyi tanımlayabilecek ve hassas bilgilerin kullanımından kaçınabilmek için bazı prosedürel ve teknik gizlilik kuralları uygulamaktayız. Çalışanlarımız tarafından uygulanan prosedürler, bazı tür kişiyi tanımlayabilecek ve hassas bilgilerin, işbu Gizlilik Politikasında izin verilenler dışında, hizmetlerimiz kapsamında kullanılmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Güvenlik programımız kapsamında, bu prosedür ve teknik kuralları güncellemek ve yenilemek amacıyla düzenli olarak kontrol yapmaktayız.

Verileriniz Uygulama tarafından kamuya açık İnternet üzerinden gönderildiğinde, güvenli şifreleme yoluyla iletilmektedir.

Bütün uğraşlarımıza rağmen, sağlık veya finansal bilgiler gibi bazı kişiyi tanımlayabilecek veya hassas bilgiler gizlilik kural ve prosedürlerini aşabilecektir. Ancak, yanlışlıkla tutulmuş kişiyi tanımlayabilecek veya hassas bilgiyi hizmetlerimiz kapsamında bilerek kullanmamaktayız.

Çerezler
“Çerez” olarak adlandırılan bir teknoloji aracılığı ile bazı bilgileri toplayabiliriz. Çerez, tarama motorunuzu kullanarak cihazınıza kaydedilen ve internet sitelerinin sizi hatırlamasına izin veren ve aynı cihaz ve tarama motoru ile siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde tercihlerinizi ve diğer bilgileri saklayan küçük bir metin dosyasıdır.
Katılmış olduğunuz araştırma panelini doğru şekilde teşhis etmek, size özel anonim bir belirleyici oluşturma ve indirim sürecini başlatmak için, indirme ve kayıt sürecinde geçici oturum çerezleri kullanmaktayız.

Uygulamayı kullanmanız yolu ile toplanan veriler dâhil olmak üzere, Uygulamadan ayrı çerezler de kullanabiliriz ve bu verileri profilinizde diğer veriler ile ilişkilendirebiliriz.

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri silebilirsiniz ve/veya işlemlerini kontrol edebilirsiniz. Lütfen daha fazla bilgi için tarayıcınızın “yardım” bölümüne başvurun.

Bilgi Kullanımı ve Paylaşımı
Bu bölüm verilerinizin – internet kullanımı, uygulama kullanımı, demografik bilgiler, anket cevapları ve üçüncü taraflardan aldığımız bilgiler dâhil olmak üzere – müşterilerimizin bizden aldığı hizmet türlerine nasıl katkıda bulunduğunu açıklamaktadır. Standart sürecimiz, panel üyelerinin verilerini birleştirerek tüketici kesimleri oluşturmak ve bu toplu (veya gruplanmış) sonuçları raporlamak şeklindedir. Tüketici kesimleri, ortak ilgi alanı veya özellikleri olan kullanıcılar topluluğudur; örneğin, “28 – 34 yaş arasında seyahat siteleri ile ilgilenen kadınlar”. Birleştirildikten sonra, bu sonuçlar ve tüketici kesimleri sadece bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde müşterilerimiz ve diğer taraflar ile paylaşılmaktadır. Bazı durumlarda, sınırlı kullanım amaçlarıyla birleştirilmemiş sonuçlar da paylaşabiliriz. Ancak, müşterilerimiz ile paylaştığımız bütün kişisel veriler, her zaman paylaşım öncesinde anonimleştirilecektirRealityMine tarafından üçüncü taraflar ile paylaşılan bütün kişisel veriler, her zaman paylaşımdan önce anonimleştirilecektir.

Aşağıda sağladığımız hizmetler ve sizin verilerinizin bu hizmetlerde nasıl kullanıldığına dair örnekleri bulabilirsiniz:

Reklam Araştırması – Verileriniz, diğer kullanıcıların verileri ile birleştirilerek bir havuz haline getirilir. Sonrasında, bu havuz belirli reklamlar ile karşılaşma açısından analiz edilir. Herhangi bir kullanın kimliğini tespit etmeksizin, birleştirilmiş havuz ile ilgili bilgiler, reklam harcamalarının müşteri yolculuğu ve müşteri kararlarını etkileyip etkilemediklerini ve nasıl etkilediğini anlayabilmeleri müşteri ile paylaşılır. Örneğin, belirli bir çevrimiçi reklamı görmüş olan tüketicilerin davranışlarını, ilgili reklamı görmemiş olan başka bir tüketici grubu ile kıyaslayarak, reklamcılara reklamlarının etkisini anlamalarında yardımcı olabiliriz. Pazar araştırma anketi kapsamında hizmet, gördüğünüz içerik veya reklamları modifiye edebilir veya değiştirebilir.

Medya Kullanımı Analizi – Verileriniz diğer kullanıcıların verileri ile birleştirilerek, herhangi bir kullanıcının kimliğini tespit etmeksizin, müşteriler ile paylaşılan tüketici kesimleri oluşturulur. Bu kesimleri genellikle müşterilerimiz adına analiz ederek, tüketicilerin çevrimiçi olarak nereye gittiklerini, internet sitesi içeriği, uygulamalar ve gördükleri reklamlar dâhil olmak üzere dijital medya ile nasıl etkileşime girdiklerini anlamak için kullanılır. Örneğin, kullanıcıların kendi internet siteleri veya uygulamaları ile nasıl etkileşime girdiklerini, rakiplerinin internet siteleri veya uygulamaları ile nasıl etkileşime girdikleri ile kıyaslayarak, şirketlere internet siteleri veya uygulamalarının ne kadar etkili olduğunu anlamalarına yardımcı oluyoruz.

Profil Oluşturulması. Uygulama dışında bize sağlamış olduğunuz kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler veya sizinle ilişkilendirilmiş anonim bir belirleyiciyi (örneğin IP adresi veya benzeri bir belirleyici) sizin hakkınızda diğer veri kaynaklarından ek bilgi almak için kullanabiliriz. Bu bilgileri sadece kamuya açık veri kaynaklarından alacağız ve profil oluşturulması amacıyla herhangi bir özel veri kaynağı kullanmayacağız. Bu üçüncü taraf veri kaynakları bize satın aldıklarınız (hem çevrimiçi hem de çevrimdışı), ev ve yaşam tarzı bilgileriniz ve daha geniş demografik ve kişisel tarih bilgileriniz hakkında bilgi sağlayabilirler. Bu bilgileri, diğer bilgilerle birleştirerek, işbu Gizlilik Politikası uyarınca açıklandığı şekilde paylaşılacak profiller oluşturmak ve geliştirmek için kullanabiliriz. Örneğin, hem internet tarayıcı aktivitenize hem de mağazalardaki satın aldıklarınıza bakarak, araştırmalarımız sonucunda, üyelerinin belirli bir ürünü araştırma kapsamında (örneğin televizyon, bilgisayar veya araba) bazı siteleri ziyaret ederken, satın alma işlemini yüksek ihtimalle bir mağazadan yapan bir tüketici kesimi tespit edilebilir. Bu veriler, o ürünün üreticisi ve satıcısına, ürünleri ile ilgilenen müşterileri nerede bulacaklarını daha iyi anlamalarını sağlayabilir.

Hedeflenmiş Anketler. Uygulama tarafından toplanan çevrimiçi davranışlarınızdan yola çıkarak size anket katılımı davetiyeleri gönderebiliriz. Örneğin, seyahat etmekten hoşlandığınız sonucuna varabileceğimiz siteleri ziyaret etmeniz durumunda, size seyahat hizmetlerine dair anket gönderebiliriz. Müşterilimize, belirli cevaplar ve bireysel katılımcılardan alıntılar dâhil olmak üzere, herhangi bir katılımcının kimliğini doğrudan tespit etmeden cevapların bir kısmını veya hepsini sağlayabiliriz.

Size üçüncü taraf panel sağlayıcıları tarafından da bizim anketlerimize katılım için davetiye gönderilebilir. Bu üçüncü taraf panel sağlayıcıları, ancak onlara bu amaçla iletişime geçme onayı vermeniz durumunda size bu davetiyeleri gönderiyor olacaktır. Bu anketler RealityMine tarafından uygulanacaktır ve kayıt süreci veya anketin kendisi aracılığı ile toplanan herhangi kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik Politikasına tabi olmak şartıyla, RealityMine tarafından toplanmasına ve işlenmesine onay vermektesiniz.

Uygulamanın konfigürasyonu veya işleyişini devam ettirme amacıyla, veritabanı veya Uygulama hizmetleri (müşteri desteği, e-posta veya anket gibi) amacıyla ve veri kalitesi ve veri temizliği amacıyla da bilgilerinizi kullanabiliriz.

Uygulamanın yüklenmesinden önceki kayıt sürecinin bir parçası olarak veya bir anket veya diğer hizmete katılımınız ile alakalı olarak, sizden e-posta adresi, doğum yılı, hane bilgisi, gelir, cinsiyet ve etnik köken gibi bilgileri doğrudan toplayabiliriz. Bu bilgiler, kullanıcı profilinizin bir parçasıdır ve yukarıda açıklandığı şekilde kullanılacaktır. İstiyor olmanız durumunda, bu kayıt sürecinde bizimle telefon numaranızı da paylaşabilirsiniz.
Bu bölümde belirtilen bütün kullanım ve paylaşım opsiyonlarının sağlanması, Türkiye içerisinde toplanmış olan verilerinizin yurt dışındaki sunuculara transferini gerektirebilir. İşbu Gizlilik Politikasını kabul ederek, bize yukarıdaki verilerinizin Türkiye Cumhuriyeti dışarısındaki yerlere aktarımı için onay vermektesiniz.

Bilgilerinizin Ek Transferi
Birleşme, başka bir şirket tarafından devralma veya malvarlığımızın tamamının veya bir kısmının satışı gibi ticari bir değişimden geçmemiz durumunda, bilgileriniz transfer edilen malvarlığı arasında olabilecektir.

Kanunlar, mahkeme kararları, tarafımıza tebliğ edilen yasal süreçler, bilgi ifşasının kendi haklarımızı korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüzde veya olası dolandırıcılık eylemlerine karşı eylem almak için bilgilerinizi ifşa etme hakkını da saklı tutmaktayız.

Uygulamanın Silinmesi
Cihazınızdan Uygulamayı silerek, istediğiniz zamanda bu Programdan çekilebilirsiniz. İstediğiniz zamanda Uygulamayı hizmet dışı bırakabilirsiniz. Android telefon kullanıyor olmanız durumunda, sadece “Ayarlar” (“Settings”) bölümüne girerek, “Uygulamalar” (“Apps”) başlığına inerek AnalyzeMe’yi bulup, sonra da “Kaldır”a (“Uninstall”) tıklayınız. iPhone telefon kullanıyor olmanız durumunda, sadece parmağınızla uygulama ikonu üzerine basılı tutun. AnalyzeMe üzerinde bir “X” işareti çıktığında, uygulamayı silmek için “X”e tıklayınız.

Tarayıcınızı “özel tarama” veya benzeri bir ayarda tutuyorsanız Uygulama hala işlemeye devam edebilir ve Bize gönderilmek üzere veri toplamaya devam edebilir. Uygulamanın işlemlerini ve cihazınızdan veri toplanmasını tamamen durdurmak için yukarıdaki talimatları takip ederek Uygulamayı silmelisiniz.

Veri Güvenliği
Topladığımız verileri yetkisiz erişime karşı koruyabilmek için makul idari, teknik ve fiziksel korumalar uygulamaktayız. Ancak, hiçbir güvenlik önlemi %100 koruma sağlamamaktadır ve bütün potansiyel güvenlik ihlallerine karşı garanti sağlayamamaktayız. Dahası, İnternet üzerinden bilgi aktarımı esasen güvenli değildir ve üzerinde kontrolümüz olmayan ağlar üzerinden bilgi aktarımı için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Uygulamayı kullanıyor olmanız, bu riskleri varsayıyor olduğunuzun göstergesidir.

Veri Erişim Hakları
Bizim tarafımızdan muhafaza edilen sizinle ilgili kişiyi tanımlayıcı verilerinizi değiştirmek veya sildirmek istemeniz durumunda belirli talebiniz hakkında panel sağlayıcınız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bu erişim hakları, tıklama davranışlarına dair verilerin, Kişisel ve Şahsi Bilgilerin Korunması bölümünde açıklandığı şekilde yanlışlıkla toplanan veriler veya işbu Gizlilik Politikası uyarınca hâlihazırda bir üçüncü taraf ile paylaşılmış olan verilerin değiştirilmesini veya sildirilmesini kapsamamaktadır.

Verinin Muhafaza Edilmesi
Yukarıda belirtilmiş olan verileri, ilgili verilerin müşterilerimize sunduğumuz hizmetler kapsamında değeri olduğu sürece veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ihtilafları çözmek ve sözleşmelerimizi ifa etmek için gerekli sürece, hangi süre daha uzun ise, muhafaza ediyor olacağız. Uygulamanın Silinmesi bölümünde açıklanan Uygulamanın silinmesi adımlarını takip ederek Programdan çekilmeniz durumunda, artık sizden veri toplamayacak olsak da, bizimle yukarıdaki Veri Erişim Hakkı uyarınca iletişime geçmiş olmamanız şartıyla, Uygulamayı silmeden önce sizden toplanmış olan veriyi muhafaza etmeye ve kullanmaya devam ediyoruz.

Çocukların Gizliliği
“Reşit Olmayanlardan Bilgi Toplanması” adlı bölümde belirtilmiş durumlar dışında, çevrimiçi araştırma panellerimiz için 15 yaşından küçük kullanıcılarımızdan kişisel bilgi toplamamaktayız. Gelecekte 15 yaşından küçük kullanıcılardan kişisel bilgi toplamak istememiz durumunda, bu bilgileri ancak kanıtlanabilir veli onayı alınmasını takiben ve yürürlükteki bütün veri kanun ve mevzuatıyla uyumlu olarak toplayacağız. Bu verilerin toplanması, yukarıdaki “Reşit Olmayanlardan Bilgi Toplanması” adlı bölümde atıfta bulunulan koşullara tabi olacaktır.

Gizlilik Politikasına Değişiklik
Bilgilerin toplandığı noktada, ilgili bilgileri Gizlilik Politikamızda belirtilen şekilden önemli bir şekilde farklı şekilde kullanıyor olacağımız durumda panel sağlayınız tarafından e-posta aracılığı ile bilgilendirileceksiniz. Gizlilik uygulamalarımıza, veritabanlarımızda hâlihazırda muhafaza edilen verileri veya ileriki zamanda toplamaya etkilemeyecek önemli olmayan değişiklikler yapmamız durumunda, panel sağlayıcınız kendi internet sitelerinde üyeleri bir değişiklik olduğu konusunda bilgilendiren ve revize edilmiş gizlilik politikasına yönlendiren, kolayca görülen bir bilgilendirme yayınlıyor olacaktır.

İletişim
Elimizde sizinle ilgili herhangi bir kişiyi tanımlayıcı bilgi olması durumunda, panel sağlayıcınız ile iletişime geçerek, iletişim bilgilerinizi düzeltme, güncelleme veya silme talebinde bulunabilirsiniz.